رسائل سفر وسائط

 1. رسائل سفر وسائط

  رسائل سفر وسائط  [CENTER][COLOR=wheat][B][SIZE=2][FONT=Tahoma][COLOR=wheat]الســلام عليڪٌمـ ورحمـہ اللـہ وبرڪٌاتـہ [COLOR=gray]... }[/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR]


  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][U][COLOR=gray]ڪٌيفڪٌمـ [/COLOR][/U]إن شاء اللـہ بـ [COLOR=gray][خٌ][/COLOR]ـير وصحـہ ..[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]ماأطول عليڪٌمـ عدت لڪٌمـ بـ [COLOR=gray]mms [/COLOR]عن السفر [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [B][SIZE=2][FONT=Tahoma]مسجات وسائط للمسافر .. مسجات وسائط غياب .. مسجات رسائل وسائط[/FONT][/SIZE][/B]
  [/COLOR][/COLOR]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]وأتمـ[ [COLOR=gray]من كل قلبي أنها تـ[عٌ]ـجبكم[/COLOR] ]ـنى[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]


  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][COLOR=black][SIZE=2][LEFT][COLOR=#cc0033]ياللي مسافر[/COLOR] [SIZE=3][COLOR=gray]..![/COLOR][/SIZE][/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][SIZE=2]
  [/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][COLOR=black][SIZE=2][LEFT][COLOR=white]يشهد اللـﮧ[/COLOR] [U]فقدناڪ [/U]![/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][COLOR=black][SIZE=2][LEFT][SIZE=8][FONT=FS_Diwany][COLOR=#cc0033]تعال [/COLOR][/FONT][/SIZE][/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][COLOR=black][SIZE=2]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][COLOR=black][SIZE=2][LEFT]بأسم الحب [COLOR=gray]/[/COLOR] [COLOR=#cc0033]جرحي [/COLOR]خطير !![/LEFT]
  [/SIZE][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred]يأخذڪ لو [U][COLOR=black]ڪنت [/COLOR][/U]عندي ![/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred][COLOR=wheat]أطلبڪ [/COLOR]يـاحظ مرهـ ..[/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred][COLOR=wheat][FONT=DecoType Naskh Swashes][SIZE=7]خلني [/SIZE][/FONT][/COLOR]أبقىےٍ معاه[/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred]مابي مره [COLOR=black]/[/COLOR] يفڪر بالسفر .. لو هو [ [COLOR=wheat]ح ـياه ! [/COLOR]][/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred][COLOR=wheat]السـفر [/COLOR]ماهو ح ـياه [/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred][COLOR=wheat]السـفر [/COLOR][COLOR=black]موت [/COLOR]و [COLOR=black]تجني [/COLOR]!![/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred]ينڪتب [COLOR=black]فوق [/COLOR]الجبـاه ![/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred][COLOR=wheat]السـفر [/COLOR]هو ظل [COLOR=#cc0033]عاشق [/COLOR][ [COLOR=black]مات في[/COLOR] / [COLOR=black]نشوة صـباهـ ![/COLOR] ][/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred]وانا [COLOR=#cc0033]عاشق [/COLOR][COLOR=black]/[/COLOR] لخطاوي [COLOR=#cc0033]قلبـﮧ [/COLOR]و [COLOR=#cc0033]عينـﮧ [/COLOR]عصـاه ![/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=darkred]وما أظن [COLOR=wheat]الدنيـا [/COLOR][COLOR=black]/ [/COLOR]تحلى ... إلـا .. [COLOR=black]لو اني معـاه[/COLOR] !!![/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT][SIZE=7][FONT=FS_Diwany]أقسى خبر .. ![/FONT][/SIZE][/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT][COLOR=#cc0033]لما تقول [ [COLOR=white]مسافرين[/COLOR] ][/COLOR][/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]يعني خلاص ؟ [/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT][COLOR=#cc0033]ابقعد [/COLOR].. [COLOR=#cc0033]اتعذب [/COLOR]/ من [COLOR=#cc0033]جديد [/COLOR]![/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]ما من مناص . . هوا الهجر :[/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]يعني نهاية [COLOR=#cc0033]مرحلـﮧ [/COLOR]!؟ والـا [COLOR=#cc0033]قــدر [/COLOR].. ؟[/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]انا تناسيت [COLOR=#cc0033]أسألـﮧ [/COLOR]. . ![/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]ڪل ماتقابلنا سوى .. [/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT][COLOR=#cc0033]عشاق [/COLOR]يـأخذنا [COLOR=#cc0033]الهوى [/COLOR][/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]بـ / ـالحيل : [COLOR=#cc0033]من بعد انتظار الليل [/COLOR].. [/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]لـ/ ـحدود : [COLOR=#cc0033]النهار [/COLOR]![/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT][U]لڪنها [/U]:[/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]ڪلمة [ [COLOR=white]هجر[/COLOR] ]..[/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][LEFT]تجعلني في [COLOR=#cc0033]لحظـﮧ [/COLOR].. / [COLOR=#cc0033]حزين [/COLOR]. . ![/LEFT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=gray][ [/COLOR][COLOR=black]Зş[U]ōŌō[/U]Łħ [/COLOR][COLOR=gray]] .. [[/COLOR][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=teal][I]{[/I] [COLOR=teal]آلْمُـــشٍـــُاْعٍــرٌ [/COLOR]..[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=teal]فْيّ / غٌيُـِاْبگ يـآ [COLOR=#cc0033]دْفِاْ أح‘ـسُـٍآسٌيَ[/COLOR] ،,[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=teal]» جٌلْيٌـّدِ «[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=dimgray]» جٌلْيٌـّدِ «[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=gray]» جٌلْيٌـّدِ «[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=silver]» جٌلْيٌـّدِ «[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]


  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER][COLOR=#cc0033][SIZE=8][FONT=Al-Kharashi Diwani 1]الورد[/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER]يج’ـرح من سموم الهبــايب ...[/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER][RIGHT][COLOR=gray]والقلب [/COLOR][COLOR=#cc0033]جرحـﮧ [/COLOR][COLOR=gray]دمع {[/COLOR] توديع الاحباب [COLOR=gray]}[/COLOR][/RIGHT]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]

  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]

  [/COLOR]
  [COLOR=wheat]

  [B][SIZE=2][FONT=Tahoma][COLOR=wheat][LEFT][COLOR=gray]نخلق [/COLOR][COLOR=#cc0033]حبايب [/COLOR]و [COLOR=gray]نتفارق [/COLOR][COLOR=#cc0033]حبايب[/COLOR][/LEFT]
  [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][COLOR=wheat]

  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]

  [/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [CENTER][B][SIZE=2][FONT=Tahoma][COLOR=wheat][COLOR=silver]وننسى بعضنا بلقا مثل[/COLOR] الـأغراب[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/CENTER]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR][/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER][RIGHT][COLOR=gray]لو حس { [/COLOR][COLOR=#cc0033]شوق المغترب[/COLOR] [COLOR=gray]} ڪل [/COLOR][COLOR=gray]غايب[/COLOR][/RIGHT]
  [/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]

  [B][SIZE=2][FONT=Tahoma][LEFT]محد تغرب عن [COLOR=#cc0033]حبيبـﮧ [/COLOR]ولـآ غاب..[/LEFT]
  [/FONT][/SIZE][/B]

  [/COLOR][/COLOR]


  [FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT]لو الديار تحس بـ[COLOR=orange] /[/COLOR] [COLOR=orange]إحساس الـأصحاب[/COLOR] ..[/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=white]حست معي ڪل[/COLOR] [COLOR=orange][SIZE=6][FONT=FS_Diwany]الرياض [/FONT][/SIZE][/COLOR]بغلاڪم ..[/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT]ولو العيون ليا { [COLOR=orange]غفت [/COLOR]/ [COLOR=orange].! شافت أحباب .. [/COLOR]}[/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT]نامت [COLOR=orange]عيوني [/COLOR]لجل ... [COLOR=orange]تسهر معاڪم[/COLOR] ,,[/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT]ياللي غلاڪم [U][COLOR=orange]ساڪن [/COLOR][/U]عيون [COLOR=orange]و[/COLOR] أهداب[/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][FONT=Tahoma][SIZE=2][RIGHT][COLOR=orange]الله يعين[/COLOR] [ [COLOR=#cc0033]القلب [/COLOR]] [COLOR=orange]حتى لقاڪم ,,[/COLOR][/RIGHT]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=gray][[/COLOR][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][RIGHT][COLOR=darkgreen]لملمت [U]احساسڪ [/U].. ![/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][RIGHT]شعورڪ ..[/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][RIGHT][COLOR=#cc0033]وقلبڪ.. ![/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER][COLOR=darkgreen][SIZE=7][FONT=Akhbar MT]خلاص[/FONT][/SIZE][/COLOR] [/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][CENTER]بـْتِـسَـاْفِـرٌ .. ![/CENTER]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat]
  [/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT][FONT=B Davat][SIZE=5]زين إلتفت لحظـه ..!![/SIZE][/FONT][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT]عطني [ [COLOR=#cc0033]جروحڪ [/COLOR]] بس[/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT][COLOR=darkgreen]خلها تسليني.. بـ / غيابڪ الڪافر..[/COLOR][/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT]وأخذ [COLOR=darkgreen]النظر [/COLOR]مني .. وخبـﮧ مع [COLOR=black]اشيائڪ [/COLOR]![/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT]ما أبي [COLOR=darkgreen]أشوف [/COLOR]الناس ..[/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT]وشلون [COLOR=darkgreen]أشوف [/COLOR]الناس ..[/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=black][LEFT]وشوفي [U]معڪ [/U][COLOR=black]ســــــا فـر[/COLOR] !![/LEFT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=black]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT][FONT=FS_Diwany][SIZE=7]دخيلك[/SIZE][/FONT][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT][COLOR=black]لـا تغيب .. [/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=darkred]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT][COLOR=wheat]بتسافر [/COLOR][COLOR=black]و[/COLOR] [COLOR=wheat]تـتـرڪني [/COLOR].. [COLOR=darkred]وح’ــيد[/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=darkred]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT]من بيسليني [COLOR=black]/[/COLOR] في غيابڪ ؟[/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=darkred]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT][COLOR=black]من بيقول لي :[/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=darkred]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][COLOR=darkred][RIGHT][COLOR=white].................[/COLOR] [COLOR=#cc0033]حبيبتي [/COLOR]{[COLOR=white] مالت عليڪ ![/COLOR][/RIGHT]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][COLOR=wheat][COLOR=darkred]
  [/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=wheat]
  [/COLOR]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue][SIZE=7][FONT=FS_Diwany]ع[/FONT][FONT=Akhbar MT]ـيشـ[/FONT][FONT=FS_Diwany]تي[/FONT][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue][COLOR=white]صارت ملل[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]مآبها شيء / جديد !![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue][ [COLOR=white]تايـﮧ وضاع الأمل[/COLOR] ] [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]دامني [U][COLOR=black]عنڪ [/COLOR][/U]بعيد .. ![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][CENTER][SIZE=4][COLOR=#cc0033]ღ[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
  [/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat]
  [/COLOR][/SIZE][/FONT]


  [B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue][COLOR=wheat][FONT=KHA Farisy1 S_I normal. 2000][SIZE=6][I]سافر[/I][/SIZE][/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]عسى ربي يحرسڪ وياقاڪ ..![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]هذا [COLOR=wheat]البخت [/COLOR]![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]عزاه وش [COLOR=wheat]في يديني ؟؟[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue][ [COLOR=wheat]يا شين باڪر[/COLOR] ] يا حبيبي بلياڪ ![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]لا جاء [U]وعدڪ [/U].. / اللي [COLOR=wheat]بوقتـﮧ [/COLOR]تجيني ![/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]هذا وهو [COLOR=wheat]تــوڪ [/COLOR]تطري [COLOR=wheat]بممشــاڪ [/COLOR]!! [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]

  [CENTER][B][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=wheat][FONT=Tahoma][SIZE=2][COLOR=darkslateblue]وشلون لي قفيت [[COLOR=wheat] يـا نور عيني[/COLOR] ][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][/CENTER]
  [/CENTER]

 2. التعليقاتاظهار التعليقات
الزوار وجدوا هذه الصفحه بالبحث عن :

رسائل سفر وسائط

الكلمات الدلالية (Tags): رسائل, سفر, وسائط

مسجات سفر وسائط

رسائل العودة من السفر

مسجات رجوع المسافر

رسائل سفر

وسائط رجوع من السفر

رسائل سفر وسائط

وسائط العوده من السفر

مسجات رجوع من السفر

رسائل عن السفر

مسجات عودة الصديق من السفر

وسائط للسفر

وسائط العودة من السفر

مسجات سفر الصديق

مسجات الرجوع من السفر

رسائل رجوع من السفر

مسجات بمناسبة العودة من السفر

مسجات سفر صديق

وسائط الرجوع من السفر

فلاشات رجوع مسافر

سفر حبيبي

رسائل الرجوع من السفر

رسائل وسائط عن السفر

رسائل السفر

مسجات العودة من السفر

مسجات عن الرجوع من السفررسائل رجوع من سفررسائل سفر لصديقوسائط رجوع المسافرمسجات سفر الرياضمسجات عن رجوع المسافروسائط عوده من السفررسائل رجعة سفررسائل رجوع المسافرمسجات العوده من السفرمسجات العوده للرياضرسالة رجوع من السفررسائل عن العوده من السفرمسجات رجوع مسافرمسجات وسائط العودة من السفررسائل عوده من السفررسائل العوده من السفر رسائل سفر الصديقمسجات عن وصول من السفررسائل سفر صديقرسائل وسائط عن الرجوع من السفروسائط عودة مسافررسائل السفر و العودةرساله رجوع من السفرفلاشات رجوع من سفررسائل رجعة مسافر


مقالات مشابهة
 1. رسائل سفر وفراق
 2. رسائل سفر الحبيب

Search Engine Optimization by vBSEO